Ηχομονωτικές

Η ηχομονωτική πόρτα της ΣΧΕΔΙΟ είναι προϊόν σύγχρονης τεχνολογίας και προέκυψε από την μακροχρόνια εμπειρία της ALPHAfon‐AD στην μελέτη και κατασκευή μεγάλων έργων ηχομόνωσης σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα σειράς ερευνητικών μετρήσεων διαφόρων τύπων ηχομονωτικών θυρών, στους θαλάμους του Εργαστηρίου Ηχοτεχνίας του Ε.Μ.Π.
Οι ηχομονωτικές πόρτες παράγονται σε δύο βασικούς τύπους: Μεταλλικές και Ξύλινες
Οι ηχομονωτικές πόρτες μας μπορούν να κατασκευαστούν σε διαφορετικές διαστάσεις έτσι ώστε να καλύπτουν την κάθε απαίτηση εφαρμογής.
Διαθέτουν ηχομονωτική ικανότητα από Rw=36 dB και Rw=46 dB, σύμφωνα με το ISO 140.3 και ISO 717.1 και πιστοποιούνται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ηχομέτρησης αναγνωρισμένων ιδρυμάτων. Για πολύ εξειδικευμένες κατασκευές υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της ηχομονωτικής ικανότητας σε τιμές μεγάπτερες των 46 dB.
Ορισμένες θύρες διαθέτουν παράλληλα και πιστοποίηση πυρασφαλείας.
Οι ηχομονωτικές θύρες είναι εφοδιασμένες με:

  • Ειδικά ελαστικά προφίλ για πλήρη ηχοστεγανότητα
  • Ειδικό μηχανισμό σφράγισης στο κάτω μέρος είτε κατωκάσι
  • Ειδικό περιστρεφόμενο κλείστρο (προαιρετικό)
  • Μπορούν να παραδοθούν με ειδικό ηχομονωτικό διάφανο παράθυρο, το οποίο παρουσιάζει την ίδια ηχομονωτική ικανότητα