Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ
Η εταιρία ΣΧΕΔΙΟ ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί μία εξειδικευμένη εισαγωγική - εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των πορτών προσφέροντας υψηλή ποιότητα σε υλικά και υπηρεσίες.
Στην εταιρία ΣΧΕΔΙΟ δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016 και την ελληνική νομοθεσία. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί πότε και γιατί συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία, πώς τα χρησιμοποιούμε, τις συνθήκες υπό τις οποίες ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε σε τρίτους και πώς τα διατηρούμε ασφαλή. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών μας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων, τις νόμιμες υποχρεώσεις μας ως υπεύθυνης επεξεργασίας. Ισχύει επίσης και για όσους υποβάλουν αίτηση απασχόλησης στην εταιρία.
Γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας – εισαγωγικών και εμπορικών. Επίσης, συλλέγουμε στοιχεία για τους πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, εργαζόμενους και όσους αναζητούν εργασία ή εργάζονται στην εταιρία μας.
Συλλέγουμε τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Ως προς τους πελάτες μας συλλέγουμε δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ) στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, επαγγελματική ιδιότητα).
Ενδέχεται, επίσης, να συλλέξουμε σχόλια και ερωτήσεις σας – μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, εγγράφως και ηλεκτρονικά - με αφορμή ανακοινώσεις μας και δραστηριότητες που αφορούν υπηρεσίες μας ή προωθητικές ενέργειες. Από την περιήγηση στους δικτυακούς μας τόπους μπορούμε να συλλέξουμε διευθύνσεις IP (Πρωτόκολλο Διαδικτύου) και διάφορες ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιήγησή σας σε αυτούς.
Ως προς τους προμηθευτές και συνεργάτες μας συλλέγουμε δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ) στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, επαγγελματική ιδιότητα), δεδομένα πληρωμής (τραπεζικοί λογαριασμοί)
Ως προς τους εργαζομένους μας συλλέγουμε δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ) στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, επαγγελματική ιδιότητα), δεδομένα πληρωμής, οικονομικά στοιχεία και μισθοδοσίας (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί), δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, βεβαιώσεις ενσήμων), στοιχεία επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ. τίτλοι σπουδών)

Το ΣΧΕΔΙΟ δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρά μόνο στις περιπτώσεις που το απαιτεί ρητά διάταξη νόμου και με βάση τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 9 παράγραφος 2).
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία ΣΧΕΔΙΟ υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
Τα στοιχεία είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται.
Η εταιρία ΣΧΕΔΙΟ λαμβάνει εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας. Η επεξεργασία τους εγγυάται την ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
Η εταιρία ΣΧΕΔΙΟ συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα
• για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με συμβάσεις και συμφωνίες που έχουμε συνάψει με πελάτες, εταίρους και προμηθευτές
• όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της εταιρίας ως υπεύθυνης επεξεργασίας και για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
• όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία ως υπεύθυνη επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
• σε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την οποία απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου, αυτό θα γίνεται μέσω ειδικού Εντύπου Συγκατάθεσης, στο οποίο θα καταγράφεται, θα αποθηκεύεται και θα αποδεικνύεται η συγκατάθεση που δίνεται.

Πότε συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;
• όταν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
• στο πλαίσιο της συνεργασίας μας
• όταν συναλλάσσεστε μαζί μας προσωπικά, μέσω αλληλογραφίας, τηλεφώνου, email, κοινωνικών δικτύων ή μέσω του δικτυακού τόπου μας.
• από νόμιμες πηγές όπως δημόσιες υπηρεσίες.
• από προωθητικές ενέργειες μόνο εφόσον δώσετε ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για λόγους ενημέρωσής σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μας.
• από τρίτους μόνο και εφόσον παράσχετε τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας σε αυτούς να τα διαβιβάσουν σε εμάς
Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Να σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες που λαμβάνετε.
• Να σας αποστέλλουμε ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, προσφορές, εκπτώσεις, εκδηλώσεις μας
• Να απαντάμε σε φόρμες 'Επικοινωνήστε μαζί μου' ή άλλο ηλεκτρονικό έντυπο που συμπληρώσατε κατά την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπου ή σε φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων σε προωθητικές ή ενημερωτικές ενέργειες .
• Να παρακολουθούμε και να ανταποκρινόμαστε στα εισερχόμενα αιτήματά (υποστήριξη, email, συνομιλίες ή τηλεφωνικές κλήσεις).
• Να εκπληρώνουμε συμβατικές υποχρεώσεις όπως επιβεβαίωση παραγγελιών, στοιχεία άδειας, τιμολόγια, υπενθυμίσεις κλπ.
• Να σας ενημερώνουμε σχετικά με ενδεχόμενα προβλήματα στην παροχή των υπηρεσιών μας.
• Να επικοινωνούμε μαζί σας στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνών, για να ζητήσουμε τη γνώμη σας για τις υπηρεσίες μας.
• Να επεξεργαστούμε μια αίτηση εργασίας.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και κρατούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, για να ανταποκριθούμε σε αιτήματά σας, να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα, να εκπληρώνουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή/και ενόψει τυχόν νομικών αξιώσεων/καταγγελιών, για σκοπούς ασφάλειας.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορεί να κρατηθούν για ένα εύλογο διάστημα μετά την τελευταία σας αλληλεπίδραση μαζί μας. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν, παύουν να είναι απαραίτητα, διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Για την περίπτωση που επεξεργαστούμε δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς, αυτά ανωνυμοποιούνται.

Τα δικαιώματά σας επί των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:
Έχετε τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας:
• Το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διατηρεί η εταιρία ΣΧΕΔΙΟ επικοινωνώντας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρία ΣΧΕΔΙΟ να διορθώσει ή να επικαιροποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
• Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν η τήρησή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για μας.
• Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, όπως στην περίπτωση της αποστολής ενημερωτικών ανακοινώσεων και προωθητικών ενεργειών. Επιπλέον μπορείτε να το δηλώσετε στο σχετικό πεδίο που θα συνοδεύει την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter)
• Το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρία ΣΧΕΔΙΟ να σας παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και, εφόσον είναι δυνατό, να διαβιβάσει αυτά τα στοιχεία απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση ή σε σύμβαση.
• Το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ακρίβεια ή την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Η χρήση των cookies και των ιστοφάρων
Στην ιστοσελίδα της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ χρησιμοποιούμε cookies και ιστοφάρους (web beacons) προκειμένου να συλλέγουμε πληροφορίες κατά την πλοήγησή σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε κάθε συσκευή σας με την χρήση οποιουδήποτε φυλλομετρητή, όποτε επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Μπορεί, επίσης, να βελτιώσουν την διαδικτυακή σας εμπειρία αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας, καθώς εσείς επισκέπτεσθε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.Τα web beacons περιλαμβάνουν τυποποιημένα στοιχεία από τον φυλλομετρητή ιστού σας (web browser), όπως η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, η διεύθυνση IP σας (Πρωτόκολλο Διαδικτύου), οι ενέργειες σας στην ιστοσελίδα μας.
Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, να μας ενημερώσουν εάν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης καθώς και να εντοπίσουμε τα σημεία της ιστοσελίδας μας, τα οποία σας ενδιαφέρουν. Επίσης για εντοπίσουμε και να προλάβουμε απειλές κατά της ασφάλειας και καταχρήσεις. Εάν χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, τα cookies και οι ιστοφάροι δεν μπορούν να σας εντοπίσουν προσωπικά.
Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε:
• Cookies για στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας (η οποία δεν ταυτοποιεί το υποκείμενο ν προσωπικών δεδομένων)
• Cookies για διαφημίσεις σε τρίτα κανάλια, για re-marketing, re-targeting, transactional email marketing, trigger ads marketing, που μπορεί να είναι ανώνυμα ή και επώνυμα.
• Cookies για hot-mapping
• Cookies για να ανοίγει η ιστοσελίδα με διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τον πληθυσμό επισκεψιμότητας σε σχέση με τη γεωγραφική τους θέση
• Cookies του newsletter που είναι πάντα επώνυμα και αφορούν την επισκεψιμότητα και το interaction την παραληπτών όπως και triggers για διαφήμιση σε τρία κανάλια

Όλα τα cookies διαγράφονται μετά τη χρήση τους (αμέσως μετά ή μετά από τρεις μήνες) ενώ το ίχνος που απομένει είναι η τελική στατιστική ανάλυση.

Διαβίβαση στοιχείων σε τρίτους
Μπορούμε να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους για νόμιμους σκοπούς μόνο στην περίπτωση που απαιτεί ο νόμος, αυτό απορρέει από νομική υποχρέωση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ, και στην περίπτωση που δώσετε τη ρητή σας συγκατάθεση.
- Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που εργάζονται για λογαριασμό μας: Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους με σκοπό να σας παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας με βάση συμβατική υποχρέωση που έχουν αναλάβει για παροχή υπηρεσιών σε πελάτες και προμηθευτές μας.
- Εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία: Θα κοινοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα εφόσον απαιτείται από το νόμο ή εάν πιστεύουμε ευλόγως ότι η κοινοποίηση είναι αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρίας ή/και για τη συμμόρφωση με μια δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία. Ωστόσο, θα λαμβάνουμε κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίζουν να προστατεύονται.
- Χρήση υπεργολάβων (εκτελούντες την επεξεργασία και υπεργολάβοι επεξεργασίας) Ενδέχεται να αναθέσουμε σε υπεργολάβους την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε ότι θα τηρήσουν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων υπογράφοντας σχετικές ρήτρες για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Εάν ο υπεργολάβος επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός ΕΕ/EOX, η επεξεργασία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ – ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα, τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ για τη μεταφορά σε τρίτες χώρες ή άλλο ρητά αναφερόμενο νόμιμο έρεισμα σχετικά με την μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.
Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου
Η εταιρία ΣΧΕΔΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η συλλογή και επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που είναι σε ισχύ. Σημαντικές τροποποιήσεις της πολιτικής απορρήτου θα σας γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αμφισβήτηση από μέρους σας της σύννομης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας
........
Για περαιτέρω αιτήματα και ενέργειες ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. www.dpa.gr

Ιούλιος 2018